Τρίτη, 12 Ιουλίου 2016 08:29

Στον Ανδριανόπουλο Τηλέμαχο το 1ο βραβείο του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για το Καστράκι στη Δραπετσώνα

Συντάκτης 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα Πρακτικά της 15ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 6-7-2016 Δημοτικού Συμβουλίου Κερατσινίου Δραπετσώνας, ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 256/2016 

ΘΕΜΑ: Α) ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ’’ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ’’, ΜΕ Κ.Α. 30/7413.0001, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 30.000,00 €, (ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%) ΚΑΙ Β) EΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ», ΜΕ Κ.Α. 30/7413.0001, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 30.000,00 €, (ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%) ΜΕ ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ- ΕΞΑΓΟΡΕΣ.

 

 

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 6 του μηνός Ιουνίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 35465/1-7-2016 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.2 του Ν. 3852/2010. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση είκοσι τέσσερα (24) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Αλεξίου Κων/νος 2. Βαρλά Σταυρούλα 3. Δασκαλάκης Ευστράτιος 4. Διακάκη Ευγενία 5. Διδυμιώτης Σώζων 6. Θεόδοτος Μιλτιάδης 7. Θωμαΐδης Δημήτριος 8. Καλαμαράς Γεώργιος 9. Καπουσίζογλου Ελένη 10. Καραγιαννάκης Χρήστος 11. Καραγιαννίδης Παναγιώτης 12. Κατσαφάδος Κυριάκος 13. Κυραμαργιού Ελένη 14. Λαμπρίδης Χρήστος 15. Μανουσιάδης Χαράλαμπος 16. Μαρτάκης Νικόλαος 17. Μιχάλογλου Στυλιανή 18. Μπουζάνη Χρυσούλα 19. Ντέρου Κυριακή 20. Πατίδης Ηλίας 21. Περδίκη Παναγιώτα 22. Ρέπα-Νικάνδρου Γαρυφαλλιά 23. Συράκου Σταυρούλα 24. Φωτάκης Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Βρεττάκος Νικόλαος 2. Γκρόζου Άννα 3. Δαβγιώτη Ελένη 4. Δατσέρη Βασιλική 5. Ζούπης Ζαχαρίας 6. Καπετανίδου Ελένη 7. Καψοκόλης Πέτρος 8. Κούβαρης Κωνσταντινίδης 9. Κωνσταντινίδης Δημήτριος 10. Λάλος Μηνάς 11. Λεπτουργίδου Αικατερίνη 12. Μελά – Ψαρρού Αγγελική 13. Μελάς Φώτιος 14. Μυλωνάς Γεώργιος 15. Σαββοπούλου Βάια 16. Τζανής Λουκάς 17. Τσούτσας Ιωάννης 2 Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κ. Βρεττάκος Χρήστος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως. Παρευρέθηκε επίσης η Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου κα Δρόσου Αναστασία.

Παρευρέθησαν επίσης η Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών κα Λιγνού - Τσιδεμιάδου Σταυρούλα και η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών κα Τσιμοπούλου Άννα. Παρέστησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης ο Προϊστάμενος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Τσαγκαλίδης Νεκτάριος και ο υπάλληλος του τμήματος Χρήστος Μάνος.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισήγαγε το 7 ο ημερήσιας διάταξης θέμα και αναφέρθηκε:

1) στο με αρ. πρωτ. 34993/29-6-2016 της αρμόδιας υπηρεσίας, που έχει ως εξής: Α) Σας υποβάλλουμε το πρακτικό της κριτικής επιτροπής του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας. Β) Παρακαλούμε για την έγκριση του αποτελέσματος του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό με την απονομή τριών (3) βραβείων και τριών (3) εξαγορών.

2) στο με αρ. πρωτ. 34995/29-6-2016 της αρμόδιας υπηρεσίας, που έχει ως εξής: Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την εισήγηση του Δ/ντή των Τ.Υ. που αφορά α) Έγκριση ή μη του πρακτικού της Κριτικής Επιτροπής για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών με τίτλο: ‘’ Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για την αξιοποίηση του Καστρακίου’’, με Κ.Α. 30/7413.0001, συνολικού ποσού 30.000,00 €, (Τριάντα χιλιάδες, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και β) Έγκριση αποτελέσματος για τον ‘’Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ιδεών με τίτλο: Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για την αξιοποιηση του Κασταρκιου’’ , με Κ.Α. 30/7413.0001, συνολικού ποσού 30.000,00 €, (Τριάντα χιλιάδες, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) με απονομή βραβείων- εξαγορές και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

3) Το με αρ.πρωτ. 34995/29-6-2016 πρακτικό 1 ης συνεδρίασης κριτικής επιτροπής για τον ‘’ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ’’ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ‘’ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ’’ Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για την μελέτη με τίτλο «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ», συνήλθαν σε κλειστή συνεδρίαση στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας, μετά από 03/06/2016 (Αρ. Πρωτ. 28754) πρόσκληση του Δημάρχου.

Η Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα με τα τακτικά της μέλη: 1. Μπελαβίλας Νικόλαος του Γεωργίου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής, Δ/ντης Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχ. ΕΜΠ ως Πρόεδρος,

2. Κασένογλου Λάζαρος του Αριστοτέλη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Δ/ντης στην Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας,

3. Τζανάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας,

4. Λεοντής Ιωσήφ του Ηλία, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας,

5. Λάββα Σταυρούλα του Γεωργίου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τομέα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχ. ΕΜΠ.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας κρίσης και η Επιτροπή, αφού παρέλαβε το σύνολο των υποβληθέντων φακέλων και των αποδεικτικών παραλαβής, από την Τεχνική Υπηρεσία της προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων συμμετοχής, τον έλεγχο της εμπρόθεσμης και έγκυρης υποβολής τους, την 3 αξιολόγηση όλων των μελετών που πληρούν τα τυπικά στοιχεία της προκήρυξης, την αιτιολογημένη κατάταξη τους και την τελική διαπίστωση των βραβευθέντων μελετητών. Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε σύμφωνα με την Απόφαση 26804/2011 του Υ.Π.Ε.Κ.Α., «Νέο Πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (ΦΕΚ 1427Β΄/16.06.2011), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αρ. 22 186/4-5-2012 απόφαση ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1494/τ.Β΄/4-5- 2012 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού.

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10 Ιουνίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ

Κατά την πρώτη συνεδρίαση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία, τα μέλη ενημερώθηκαν από τον πρόεδρο για το αντικείμενο της μελέτης, για τις ερωτήσεις και απαντήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν από τους διαγωνιζομένους, και για το χρονοδιάγραμμα της αξιολόγησης της επιτροπής. Κατόπιν ακολούθησε ο έλεγχος του τυπικού ελέγχου των υποβληθέντων στοιχείων. Δεκτοί έγιναν σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού οι φάκελοι συμμετοχών που απεστάλησαν με το ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών και έφεραν σφραγίδα που αποδείκνυε την έγκαιρη αποστολή τους. Συνολικά παραδόθηκαν και πρωτοκολλήθηκαν τριάντα πέντε (35) δέματα-φάκελοι στο πρωτόκολλο του Δήμου Κερατσινίου –Δραπετσώνας . Οι τριάντα πέντε (35) μελέτες, ανοίγονται με σειρά παράδοσης - όπως φαίνονται και στον παρακάτω πίνακα -αποσφραγίζονται και γίνεται η καταγραφή των ενδεικτικών τους δεκαψήφιων αριθμών.

Οι φάκελοι που παρελήφθησαν είναι: Α/Α Αποστολέας. Ημ/νια πρωτοκόλλου. Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 80898988TC 30/05/2016 2 DC23052016 31/05/2016 3 28012013AL 31/05/2016 4 DK56913891 31/05/2016 5 B11225A216 31/05/2016 6 10271592KA 31/05/2016 7 201104004MX 31/05/2016 8 QF01010101 31/05/2016 9 00709090FH 31/05/2016 10 8777771722 31/05/2016 11 01010101OI 31/05/2016 12 A55882956T 30/05/2016 13 72132896AW 30/05/2016 14 LL12345678 31/05/2016 15 34534534AA 31/05/2016 16 18942200SF 30/05/2016 4 17 AA00002007 31/05/2016 18 44455522VV 31/05/2016 19 00000113KA 30/05/2016 20 AM13032411 30/05/2016 21 61047878SV 31/05/2016 22 74581009FW 31/05/2016 23 TZ12221623 31/05/2016 24 67463456YΘ 31/05/2016 25 18711917CA 31/05/2016 26 A47V694311 31/05/2016 27 Y12345678M 31/05/2016 28 V77777777V 31/05/2016 29 10010011AA 31/05/2016 30 19631979KK 31/05/2016 31 58324001LL 31/05/2016 32 21221218DN 31/05/2016 33 LL23232323 31/05/2016 34 LG0001001 31/05/2016 35 W77009461X 31/05/2016.

Το σύνολο των φακέλων είναι εμπρόθεσμοι και περιέχουν τα απαραίτητα ζητούμενα από τον αγωνοθέτη. Μελετώντας προσεκτικά την διακήρυξη του διαγωνισμού και την χωροθέτηση της περιοχές μελέτης η κριτική επιτροπή έκρινε ότι σε συνέχεια των κριτηρίων του διαγωνισμού σημαντικά στοιχεία για την σύνθεση του αστικού σχεδιασμού στις προτεινόμενες λύσεις είναι τα κάτωθι:

 Ομαλή σχέση του υπό διαμόρφωση χώρου με αρχαιολογικό χώρο

 Ομαλή ένταξη και σχέση με την πόλη

 Ελκυστικότητα του δημόσιου χώρου ώστε να προκαλεί την ευχάριστη παραμονή στο προτεινόμενο πάρκο.

 Ανάδειξη ιστορικότητας με την ανάδειξη των υπαρχόντων μνημείων.

 Σημεία αναφοράς της ιστορικότητας των όμορων περιοχών είναι ο ιστορικός σιδηροδρομικός σταθμός ΟΣΕ Αγιου Διονυσίου, πεζογέφυρα γέφυρα ρεμπετών, ο αρχαιολογικός χώρος της Ηιετιώνειας, η τάφρος, η πύλη τα τείχη και ο λιμενικός ορίζοντας με το Σιλό Σιτηρών και το λιμενοβιομηχανικό τοπίο της πόλης.  Σύνδεση με την πόλη και τις περιοχές κατοικίας, τις φυγές και την υπάρχουσες συνθέσεις πρασίνου.

 Σύνδεση με τον σιδηροδρομικό σταθμό και το κάτω-προς το λιμάνι- επίπεδο της περιοχής.

 Όσον αφορά το περιβάλλον, η χρήση ανάλογων φιλικών υλικών, η ενίσχυση υπάρχοντος πρασίνου ως βασικού στοιχείου του τοπίου, η επιλογή του κατάλληλου πρασίνου ώστε να είναι βιώσιμο και με χαμηλό κόστος αποτελεί σημαντικά στοιχεία των συνθέσεων.

 Αποφυγή μεγάλων σκληρών επιφανειών και θερμικών νησίδων λαμβάνοντας υπόψη το υπάρχον πρανές- μορφολογία και ως προς την γεωμορφολογία και ως προς την ιστορία του τόπου.

5  Ύπαρξη πρωτοτυπίας και οράματος, συνθετική ικανότητα

 Συνεκτιμάται τέλος η σε βάθος επεξεργασία των συνθετικών επιλογών - λύσεων και η συνέπεια μιας συνθετικής επιλογής.

Το σύνολο των μελετών και των μακετών με τις τεχνικές του εκθέσεις αναπτύχθηκαν σε ενιαίο χώρο για την καλύτερη και συνολική συγκριτική εποπτεία.

Με βάση τα πιό πάνω η Επιτροπή ολοκλήρωσε έναν πρώτο κύκλο σχολίων εξετάζοντας όλες τις λύσεις. Η αναλυτική συζήτηση και ο σχολιασμός των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών λύσεων καταγράφεται στο Αναλυτικό Πρακτικό των Σχολίων της Επιτροπής το οποίο αποτελεί προσάρτημα του παρόντος Πρακτικού.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ‘’ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ’’

Τα μέλη της κριτικής Επιτροπής του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για την μελέτη με τίτλο ‘’ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ’’ συνήλθαν σε κλειστή συνεδρίαση στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας με αντικείμενο την αποσφράγιση των φακέλων συμμετοχής τον έλεγχο της εμπρόθεσμης και έγκυρης υποβολής τους, την αξιολόγηση όλων των μελετών που πληρούν τα τυπικά στοιχεία της προκήρυξης, την αιτιολογημένη κατάταξη τους και την τελική διαπίστωση των βραβευθέντων μελετητών. Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε σύμφωνα με την Απόφαση26804/2011 του Υ.Π.Ε.Κ.Α., ‘’Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων’’ (Φ.Ε.Κ. 1427 Β’ /16- 06-2011), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 22186/04-05-2012 απόφαση ΥΠΕΚΑ (Φ.Ε.Κ. 1494/τ. Β’ /04-05- 2012 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού.

Παρόντες από την Κριτική Επιτροπή και με συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τις συνεδριάσεις ήταν οι κάτωθι: 1. Μπελαβίλας Νικόλαος του Γεωργίου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής Δ/ντης Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχ. ΕΜΠ ως Πρόεδρος, 2. Κασένογλου Λάζαρος του Αριστοτέλη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Δ/ντης στην Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας, 3. Τζανάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας, 4. Λεοντής Ιωσήφ του Ηλία, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας, 5. Λάββα Σταυρούλα του Γεωργίου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τομέα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχ. ΕΜΠ.

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 17 Ιουνίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ.

Αφού η Επιτροπή στην 1η συνεδρίαση ολοκλήρωσε το πρώτο σχολιασμό και την αποσφράγιση προχώρησε στη 2η συνεδρίαση της, σε μια πρώτη ιεράρχηση των λύσεων σύμφωνα με τα κριτήρια που έθεσε ο αγωνοθέτης. Κατόπιν διεξοδικής συζήτησης και ομόφωνης απόφασης της Επιτροπής, έκαστο μέλος της επιτροπής ψήφισε 12 εκ των 35 μελετών για τη πρόκριση των πλέον αξιόλογων. Η αναλυτική συζήτηση και ο σχολιασμός των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών λύσεων καταγράφεται στο Αναλυτικό Πρακτικό των Σχολίων της Επιτροπής το οποίο αποτελεί προσάρτημα του παρόντος Πρακτικού. Σύμφωνα με την ψηφοφορία οι μελέτες που προκρίθηκαν για τον δεύτερο κύκλο αξιολόγησης με τις πιο κάτω ψήφους είναι: 1. 80898988TC 5 ψήφοι 2. DE23052016 3 ψήφοι 3. 10271592ΚΑ 5 ψήφοι 4. 20110404ΜΧ 3 ψήφοι 5. QF01010101 2 ψήφος 6. 00709090FH 3 ψήφοι 7. Α55882956Τ 1 ψήφος 6 8. LL12345678 5 ψήφοι 9. 18942200SF 1 ψήφος 10. ΑΑ00002007 5 ψήφοι 11. ΑΜ13032411 2 ψήφος 12. 18711917CA 2 ψήφοι 13. Α47V694311 3 ψήφοι 14. Υ12345678Μ 5 ψήφοι 15. 10010011ΑΑ 5 ψήφοι 16. V77777777V 5 ψήφοι 17. LL23232323 5 ψήφοι Το σύνολο των πινακίδων και των μακετών αναπτύχθηκαν προκειμένου να έχουν πλήρη εικόνα οι κριτές . Τα τεύχη μοιράστηκαν στους κριτές για ανάγνωση. Μετά την ολοκλήρωση των σχολιασμών της 2ης αξιολόγησης, η Επιτροπή ψήφισε για την επιλογή 6 μελετών. Η Επιτροπή έχοντας εξετάσει τις μελέτες, έχοντας διαβάσει και συζητήσει εκτενώς την προκήρυξη του διαγωνισμού τις απαντήσεις-ερωτήσεις των διαγωνιζομένων και το σύνολο των κατατεθειμένων υλικών (σχέδια, τεύχη, μακέτες) ομοφώνα επιλέγει για τελική κρίση τις εξής 6 μελέτες: 1. LL12345678 2. AA00002007 3. V77777777V 4. Y12345678M 5. 80898988TC 6. 10010011AA

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ‘’ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ’

Τα μέλη της κριτικής Επιτροπής του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για την μελέτη με τίτλο ‘’ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ’’ συνήλθαν σε κλειστή συνεδρίαση στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας με αντικείμενο την αποσφράγιση των φακέλων συμμετοχής τον έλεγχο της εμπρόθεσμης και έγκυρης υποβολής τους, την αξιολόγηση όλων των μελετών που πληρούν τα τυπικά στοιχεία της προκήρυξης, την αιτιολογημένη κατάταξη τους και την τελική διαπίστωση των βραβευθέντων μελετητών. Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε σύμφωνα με την Απόφαση26804/2011 του Υ.Π.Ε.Κ.Α., ‘’Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων’’ (Φ.Ε.Κ. 1427 Β’ /16- 06-2011), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 22186/04-05-2012 απόφαση ΥΠΕΚΑ (Φ.Ε.Κ. 1494/τ. Β’ /04-05- 2012 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού. Παρόντες από την Κριτική Επιτροπή και με συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τις συνεδριάσεις ήταν οι κάτωθι: 1. Μπελαβίλας Νικόλαος του Γεωργίου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής Δ/ντης Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχ. ΕΜΠ ως Πρόεδρος, 2. Κασένογλου Λάζαρος του Αριστοτέλη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Δ/ντης στην Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας, 3. Τζανάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας, 4. Λεοντής Ιωσήφ του Ηλία, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας, 5. Λάββα Σταυρούλα του Γεωργίου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τομέα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχ. ΕΜΠ.

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 24 Ιουνίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ

Οι μελέτες οι οποίες προκρίθηκαν για την τελική αξιολόγηση, εκτέθηκαν σε ενιαίο χώρο με τις μακέτες τους και τις τεχνικές εκθέσεις τους. Η Επιτροπή προχώρησε σε διεξοδική συζήτηση και σχολιασμό των 6 μελετών εντοπίζοντας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μίας σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προδιαγραφές. 7 Η αναλυτική συζήτηση και ο σχολιασμός των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών λύσεων, καταγράφεται στο Αναλυτικό Πρακτικό των Σχολίων της Επιτροπής το οποίο αποτελεί προσάρτημα του παρόντος Πρακτικού. Η επιλογή έγινε με μυστική ψηφοφορία, όπου κάθε μέλος της Επιτροπής έδωσε τρεις (3) ψήφους το πρώτο (1ο ) βραβείο, δύο (2) ψήφους για το δεύτερο (2ο ) βραβείο και έναν (1) ψήφο για το τρίτο (3ο ) βραβείο.

Στην ψηφοφορία οι μελέτες έλαβαν τις πιό κάτω ψήφους: 1. ΑΑ00002007- 8 ψήφοι 2. V77777777V- 8 ψήφοι 3. LL12345678- 6 ψήφοι 4. Υ12345678Μ- 4 ψήφοι 5. 80898988TC- 2ψήφοι 6. 10010011ΑΑ - 2 ψήφοι

Ύστερα από την ισοψηφία των μελετών με στοιχεία ΑΑ00002007 και V77777777V διεξήχθη δεύτερη μυστική ψηφοφορία. Σε αυτή ανεδείχθη πρώτη η μελέτη με τα στοιχεία V77777777V με 3 ψήφους έναντι της μελέτης με στοιχεία ΑΑ00002007 η οποία έλαβε 2 ψήφους. Με βάση αυτά η κατάταξη των βραβείων διαμορφώνεται ως εξής:

 Πρώτο Βραβείο: η μελέτη με στοιχεία V77777777V

 Δεύτερο Βραβείο: η μελέτη με στοιχεία ΑΑ00002007

 Τρίτο Βραβείο: η μελέτη με στοιχεία LL12345678

Η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε και εισηγείται να προχωρήσει ο Δήμος Κερατσινίου Δραπετσώνας στις εξαγορές των πιό κάτω μελετών οι οποίες επίσης αποτελούν αξιόλογες λύσεις σύμφωνα με τα κριτήρια της προκήρυξης του διαγωνισμού:

 Εξαγορά: η μελέτη με στοιχεία Υ12345678Μ

 Εξαγορά: η μελέτη με στοιχεία 80898988TC

 Εξαγορά: η μελέτη με στοιχεία 10010011ΑΑ

Με βάση τη συζήτηση που προηγήθηκε, η Επιτροπή επισημαίνει τα πιό κάτω:

Για το Πρώτο Βραβείο: Η λύση οδηγεί σε μία εύστοχη ταυτόχρονη ενοποίηση με τον αρχαιολογικό χώρο και σύνδεση με την πόλη, μέσω μίας επιτυχούς περιβαλλοντικής σύνθεσης, βιώσιμης και εφικτής στην κατασκευή. Υπάρχει σαφής πρωτοτυπία και δυνατά αρχιτεκτονικά συνθετικά ευρήματα τα οποία συγκροτούν ένα ολοκληρωμένο αστικό πάρκο, ικανό να ενταχθεί πλήρως στη Δραπετσώνα, τον αρχαιολογικό χώρο και τη λιμενοβιομηχανική ζώνη. Υπάρχουν πολλά καλά στοιχεία αρχιτεκτονικής σύνθεσης στεγάστρων, διακριτικοί αρχιτεκτονικοί όγκοι, ισορροπία του συνόλου, μέσα από την εντυπωσιακή αντίστιξη του βόρειου φυτεμένου τμήματος με το νότιο χέρσο τμήμα. Με αυτές τις κατάλληλες διαβαθμίσεις στο τοπίο το πάρκο έρχεται να συνδεθεί και με το γυμνό τοπίο του αρχαιολογικού χώρου, και με την πόλη μέσω της ζώνης αμιγώς αστικού πάρκου με φυτεύσεις και διαδρομές. Θεωρείται εύστοχη η κάθοδος του πάρκου προς τον Σταθμό ΟΣΕ Αγίου Διονυσίου ενώ αρνητικό στοιχείο θεωρούνται λίγες συγκεκριμένες βαριές κατασκευές της λύσης.

Για το Δεύτερο Βραβείο: Η λύση εντάσσει με καλό τρόπο το αστικό πάρκο στο γύρω περιβάλλον και είναι πρωτότυπη. Η κλίμακα του αστικού σχεδιασμού αντιστοιχεί στο τοπίο και στην πόλη. Κρίνεται ως αξιόλογη η φυτοτεχνική μελέτη και η πολύ καλή επεξεργασία υλικών δαπέδων με ισχυρές αναφορές στο περιβαλλοντικό σχεδιασμό. Θεωρούνται εύστοχες οι συνδέσεις με την πόλη με κατάλληλα ανοίγματα και με πεζογέφυρα προς τον Σταθμό ΟΣΕ Άγιου Διονυσίου. Η επιλογή αυτή έχει συμβάλει και στην ανάδειξη του ιστορικού περιβάλλοντος. Η ελάφρυνση του πρασίνου προς τον αρχαιολογικό χώρο είναι επίσης εύστοχη όπως και η σύνθεση με τις θεματικές ενότητες πρασίνου. Ο χαρακτήρας 8 του αστικού πάρκου, πηγάζει κυρίως από τη λύση των κήπων, είναι έντονος μεν ως προς τα φυτοτεχνικά του χαρακτηριστικά, αλλά δεν εμφανίζεται να έχει σχέση ή να εντάσσεται στην έντονη ιστορικότητα της περιοχής.

Για το Τρίτο Βραβείο: Αποτελεί μία ενδιαφέρουσα λύση αστικού σχεδιασμού με εμβληματικό χειρισμό του πρασίνου και του υπαίθριου χώρου. Έχει πρωτοτυπία, συντίθεται με βάση τους ισχυρούς γραμμικούς άξονες της πόλης και των σιδηροδρομικών γραμμών, ανταποκρίνεται στα ζητούμενα που ετέθησαν από τον αγωνοθέτη. Η ιδέα της σιδηροδρομικής γραμμής και του βαγονιού εντός του πάρκου κρίθηκε υπερβολική. Διαπιστώνεται επιτυχής σύνθεση σκληρών και πράσινων επιφανειών, και σχετική σύνδεση με τις αναφορές του γύρω περιβάλλοντος. Στα μειονεκτήματα της λύσης σημειώνεται η εμβληματικότητα της καθώς λόγω του έντονου σχεδιασμού και της διαμόρφωσης ενός μοναδικού τεράστιου επίπεδου χώρου, αντιπαρατίθεται με τον όμορο εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο της Ηετιώνειας Πύλης και πιέζει αντιληπτικά το γύρω ιστορικό περιβάλλον (Σιδηροδρομικός Σταθμός ΟΣΕ Αγίου Διονυσίου, Πεζογέφυρα κ.α.).

Για την εξαγορά Υ12345678Μ: Πρόκειται για καλοδουλεμένη λύση. Η επιλογή της ερημοποίησης του τόπου, είναι απόλυτα συμβατή με αρχαίο τοπίο δυστυχώς όμως δεν αντιστοιχεί στο νεότερο τοπίο. Η ανάδειξη της μνήμης γίνεται με εντυπωσιακό τρόπο, ενώ η ποιητική διάσταση έχει υλοποιηθεί με συνέπεια στην όλη σύνθεση. Η πολύ καλή εν μέρει ουτοπική προσέγγιση αποτελεί αναμφισβήτητα μία εξαιρετική αρχιτεκτονική σύνθεση η οποία όμως είναι πολύ δύσκολο να ενταχθεί ομαλά, στον αστικό ιστό της Δραπετσώνας και να αποτελέσει ελκυστικό χώρο προσέλκυσης των κατοίκων και των επισκεπτών. Μειονέκτημα της λύσης, η θέση του μνημείου των μικρασιατών το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στο αρχαιολογικό χώρο.

Για την εξαγορά 80898988TC: Είναι μία ολοκληρωμένη μελέτη με συνεκτικό λεξιλόγιο. Δεν συνομιλεί με τον αρχαιολογικό χώρο και την πόλη. Ξεχωρίζει την πλατεία από τον υπόλοιπο χώρο. Έχει προβλήματα λόγω υψηλής μνημειακότητας που υποβαθμίζει το γειτονικό μνημείο. Με τις συγκεκριμένες επιλογές δηλαδή το αστικό πάρκο αναδεικνύεται σε μνημείο του εαυτού του. Η λύση διακρίνεται από θελκτικό σχεδιασμό ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του τόπου.

Για την εξαγορά 10010011ΑΑ: Πρόκειται για μία σημαντική προσπάθεια αρχιτεκτονικών διαμορφώσεων του υπαίθριου χώρου, με καλές εναρκτήριες ιδέες. Η λύση μπορούσε να εξελιχθεί καλά με βάση την αρχική ιδέα αλλά περιορίστηκε με ένα πολύ ισχυρό περίγραμμα το οποίο καθιστά τον χώρο αιωρούμενη αυτόνομη νησίδα αποκομμένη από το γύρω περιβάλλον, με πολύ βαριές διαμορμορφώσεις και έντονη αυτοαναφορικότητα. Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους με τα στοιχεία των βραβευθεισών και προς εξαγορά μελετών και έλεγξε τις απαραίτητες βεβαιώσεις. Διαπίστωσε ότι όλες οι μελέτες πληρούν τους όρους του διαγωνισμού. Σύμφωνα με τους κατατεθειμένους φακέλους των διαγωνιζομένων η τελική κατάταξη των βραβείων και των εξαγορών είναι η εξής:

Πρώτο Βραβείο: V77777777V Ανδριανόπουλος Τηλέμαχος Συνεργάτες Νεστωρας Σκαντζούρης- Κωνσταντίνος Κοσμάς Σύμβουλος σε θέματα τοπίου & φυτεύσεων: Michael Andrew Clements

Δεύτερο Βραβείο: ΑΑ00002007 Ελληνοτεχνική Α.Ε.- Πατρώνης Χρήστος Αρχιτέκτονες συνεργάτες: Λαζαρίδη Γιάννα & Πατσάκη Πηνελόπη Σύμβουλος Μελετητής: Πανδή Γιάννα Σύμβουλος Αστικού Σχεδιασμού: Πατρώνης Γιάννης 9

Τρίτο Βραβείο: LL12345678 Μπάτζιος Γεώργιος

Εξαγορά: Υ12345678Μ Καρύδης Γιάννης- Τζώρα Μαρία

Εξαγορά: 80898988TC Καναρέλης Θεοκλής Αρχιτεκτονική ομάδα: Βελούδιος Γεώργιος- Παπαδάκης Εμμανουήλ, Χαιρέτης Νίκος- Ορφέας, Χολέβας Θωμάς

Εξαγορά: 10010011ΑΑ Ανδρουτσοπούλου Ειρήνη.

Μετά την αποσφράγιση και την επιλογή των βραβευμένων ομάδων η Επιτροπή συνέταξε το παρόν πρακτικό.

Η Επιτροπή ευχαριστεί την κ.Βαρβάρα Πανίδου η οποία τήρησε τα πρακτικά της διαδικασίας όπως και τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Γεωργαρά Νικόλαο και κ. Καμπούρη Ελίνα οι οποίοι συνέδραμαν αποτελεσματικά την Επιτροπή, στο τεχνικό σκέλος της προετοιμασίας της κρίσης των μελετών.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε τη λήξη της διαδικασίας κρίσης.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. ΜΠΕΛΑΒΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)

2. ΚΑΣΕΝΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ…………………………………………………………………………………..

3. ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ………………………………………………………………………………..

4. ΛΕΟΝΤΗΣ ΙΩΣΗΦ……………………………………………………………………………………………..

5. ΛΑΒΒΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ………………………………………………………………………………………….

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη: 1) Το προαναφερθέν έγγραφο 2) Τη με Αρ. Πρωτ. 28754 πρόσκληση του Δημάρχου 3) Την Απόφαση 26804/2011 του Υ.Π.Ε.Κ.Α., «Νέο Πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (ΦΕΚ 1427Β΄/16.06.2011), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αρ. 22 186/4-5-2012 απόφαση ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1494/τ.Β΄/4-5-2012 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού. και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας δεν απουσίαζε οοδείς Δημοτικός Σύμβουλος.

Κατόπιν τούτου το Σώμα: 10 ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (μειοψηφούντων των κκ. Δημοτικών Συμβούλων Καραγιαννίδη Παναγιώτη, Καλαμαρά Γεώργιου και Πατίδη Ηλία που ψήφισαν ΛΕΥΚΟ ) Εγκρίνει: Α) το με αρ. πρωτ. 34746/29-6-2016 πρακτικό της Κριτικής Επιτροπής για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών με τίτλο: ‘’ Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για την αξιοποίηση του Καστρακίου’’, με Κ.Α. 30/7413.0001, συνολικού ποσού 30.000,00 €, (Τριάντα χιλιάδες, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και Β) Εγκρίνει το αποτέλεσμα για τον ‘’Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ιδεών με τίτλο: Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για την αξιοποίηση του Καστρακίου’’, με Κ.Α. 30/7413.0001, συνολικού ποσού 30.000,00 €, (Τριάντα χιλιάδες, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) με απονομή τριών (3) βραβείων- τριών (3) εξαγορών, σύμφωνα με τους κατατεθειμένους φακέλους των διαγωνιζομένων ως κάτωθι:  Πρώτο Βραβείο: V77777777V Ανδριανόπουλος Τηλέμαχος Συνεργάτες Νεστωρας Σκαντζούρης- Κωνσταντίνος Κοσμάς Σύμβουλος σε θέματα τοπίου & φυτεύσεων: Michael Andrew Clements  Δεύτερο Βραβείο: ΑΑ00002007 Ελληνοτεχνική Α.Ε.- Πατρώνης Χρήστος Αρχιτέκτονες συνεργάτες: Λαζαρίδη Γιάννα & Πατσάκη Πηνελόπη Σύμβουλος Μελετητής: Πανδή Γιάννα Σύμβουλος Αστικού Σχεδιασμού: Πατρώνης Γιάννης  Τρίτο Βραβείο: LL12345678 Μπάτζιος Γεώργιος  Εξαγορά: Υ12345678Μ Καρύδης Γιάννης- Τζώρα Μαρία  Εξαγορά: 80898988TC Καναρέλης Θεοκλής Αρχιτεκτονική ομάδα: Βελούδιος Γεώργιος- Παπαδάκης Εμμανουήλ, Χαιρέτης Νίκος- Ορφέας, Χολέβας Θωμάς  Εξαγορά: 10010011ΑΑ Ανδρουτσοπούλου Ειρήνη Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (256)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Κερατσίνι 7-7-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 12 Ιουλίου 2016 09:03

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση