Όροι χρήσης της ιστοσελίδας

 1. Την ευθύνη της λειτουργίας αυτής της ιστοσελίδας καθώς και τον τεχνικό έλεγχο έχει μία επιτροπή της οποίας τα μέλη είναι οπωσδήποτε μέλη του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Κερατσινίου – Δραπετσώνας « ΑΛΝΤΕΜΠΑΡΆΝ ». Τα μέλη της ιστοσελίδας που είναι υπεύθυνα  επώνυμων στηλών ή αρθρογραφούν στα θέματα αυτής, δεν είναι υποχρεωμένα να είναι μέλη του παραπάνω συλλόγου, ούτε δημότες του δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας. Τέλος τα μέλη της επιτροπής λειτουργίας είναι τα μόνα υπεύθυνα για τηn τήρηση του αναλυτικού κανονισμού λειτουργίας. Ο κανονισμός αυτός θα πρέπει να έχει γνωστοποιηθεί στα ήδη υπάρχοντα μέλη και να γνωστοποιείται στα υποψήφια νέα μέλη.
 2. Η επιτροπή λειτουργίας εγκρίνει την προσθήκη νέων στηλών και αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι ή έχουν αδρανήσει, την αφαίρεση παλαιών. Οι  όποιες αλλαγές της ιστοσελίδας  θα πρέπει να έχουν την τελική έγκριση της επιτροπής αυτής.
 3. Η ιστοσελίδα είναι όργανο για την προώθηση των σκοπών του συλλόγου Αλντεμπαράν. Με λίγα λόγια η ιστοσελίδα  έχει σαν στόχο την ανάδειξη τοπικών προβλημάτων και αναζήτησης τρόπων επίλυσης αυτών η και προβλημάτων πανελλήνιου χαρακτήρα ή και οικουμενικού που επηρεάζουν όμως τις ζωές μας σε αυτήν την πόλη. Τα προβλήματα αφορούν σε όλα τα θέματα που μέσα από αυτά αναγνωρίζεται η ανθρώπινη κατάσταση.
 4. Η λειτουργία της ιστοσελίδας βασίζεται στην εθελοντική προσφορά εργασιών όλων όσων συμμετέχουν στη δημιουργία της.
 5. Μέσα από τις σελίδες της ιστοσελίδας δεν επιτρέπεται η χρήση ύβρεων, επιθετικών και χυδαίων εκφράσεων καθώς και η αρθογραφία ή τα κάθε λογής μηνύματα που προτρέπουν σε χρήση βίας ενάντια σε συμπολίτες μας. Η μείωση της αξιοπρέπειας του οποιουδήποτε συνανθρώπου μας δεν είναι συμβατή με τις επιδιώξεις της ιστοσελίδας αυτής.
 6.   Δεν επιτρέπεται μέσω των στηλών και των θεμάτων της ιστοσελίδας η ανάπτυξη απόψεων που προσβάλλουν φυλή, φύλο, θρήσκευμα  και σεξουαλικές συμπεριφορές αποδεκτές από τη νομοθεσία.
 7. Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση υλικού με άσεμνο περιεχόμενο, ούτε η εμφάνιση συνδέσμων που οδηγούν σε τέτοιου είδους υλικό.
 8. Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση μηνυμάτων που παραβιάζουν νόμους σχετικούς με την πνευματική ιδιοκτησία και των δικαιωμάτων αποκλειστικότητας.
 9. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν στα περιεχόμενα της ιστοσελίδας μηνύματα που με οποιοδήποτε τρόπο αποκαλύπτουν προσωπικά δεδομένα τρίτων ατόμων ή παραβιάζουν την ιδιωτική ζωή αυτών. Οι οποιεσδήποτε καταγγελίες για παραβιάσεις της νομοθεσίας, θα πρέπει να είναι πολύ καλά τεκμηριωμένες και οι αποδείξεις και τα στοιχεία να είναι στη διάθεση της επιτροπής λειτουργίας.
 10. Δεν επιτρέπεται από τα μέλη η ανάρτηση διαφημίσεων. Το σύνολο των οποιονδήποτε διαφημίσεων  που θα υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας θα είναι αποκλειστική ευθύνη της επιτροπής λειτουργίας.
 11. Δεν επιτρέπεται η χρήση συνδέσμων ως μέρος της υπογραφής οποιουδήποτε μέλους που αρθρογραφεί στην ιστοσελίδα.
 12.  Η γλώσσα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα είναι τα ελληνικά. Εκφράσεις και λέξεις άλλων γλωσσών που χρησιμοποιούνται ευρέως επιτρέπεται να ενσωματώνονται στα κείμενα και στα μηνύματα, αλλά είναι καλό όμως να μη γίνεται κατάχρηση. Ένας από τους πρωτεύοντες στόχους της ιστοσελίδας μας είναι η καλλιέργεια σωστών και  ωραίων ελληνικών.  Γι’αυτό τα δημοσιευμένα μηνύματα θα πρέπει να είναι γραμμένα με σωστά ελληνικά , αποφεύγοντας όσο γίνεται τις ανορθογραφίες, τις ασυνταξίες και τις συντμήσεις λέξεων. Το υλικό που θα αποφασίζει κάθε μέλος να αναρτά στην στήλη του ή στα γενικά θέματα, θα είναι γραμμένο σε υπολογιστή και δεν θα αποστέλλεται με μορφή συνημμένου. Το κάθε μέλος θα πρέπει να βοηθάει με τον τρόπο του την καλή λειτουργία της ιστοσελίδας αυτής αναλαμβάνοντας το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εργασίας του.
 13. Τα μηνύματα των μελών της επιτροπής λειτουργάς θα είναι επώνυμα. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα άλλα μέλη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μέλη που θα χρησιμοποιούν αρχικά ή ψευδώνυμο θα πρέπει η επιτροπή λειτουργίας να είναι ενήμερη της ταυτότητας τους. Ανώνυμα μηνύματα μελών θα διαγράφονται δίχως περαιτέρω εξηγήσεων.
 14. Όλα τα μηνύματα που θα έχουν σαν θέμα τους την πολιτική σε οποιαδήποτε κλίμακα, είναι επιθυμητό να είναι πολύ καλά τεκμηριωμένα και να μην υποπίπτουν εύκολα στον πειρασμό των οξύτατων και σκληρών τόνων. Τα επιχειρήματα σε αυτές τις περιπτώσεις να είναι καλά και αν υπάρχουν καταγγελίες για οποιεσδήποτε παραβατικές πράξεις θα πρέπει τα στοιχεία να μην επιδέχονται αμφισβήτηση. Σκοπός όλων αυτών των προσεκτικών κινήσεων για πολιτικής υφής θέματα, είναι για να μη χαρακτηριστεί εύκολα η ιστοσελίδα μας  ότι εξυπηρετεί , εκφράζει, ή πρόσκειται σε συγκεκριμένο κόμμα , ομάδα ή δημοτική κίνηση. Μόνιμος στόχος μας  είναι να γίνουμε μία ιστοσελίδα έγκυρη , αντικειμενική, με βασική αρχή την ανεύρεση και  διάδοση της αλήθειας.
 15. Ιδρυτικά μέλη της επιτροπής λειτουργίας της ιστοσελίδας αυτής είναι οι : Ιγνατιάδης Θεολόγος, Κυπαρίσσης Ιωάννης και Τσιδεμιάδης Στέφανος.