Κώστας Πουλέτσος

Κώστας Πουλέτσος

Δευτέρα, 08 Σεπτεμβρίου 2014 10:33

9η) Ο εσωτερικός μονόλογος στη Χρυσή Εποχή

Εσωτερικός μονόλογος, τι γνωρίζουμε γι' αυτόν; Έχουν γραφτεί

 

πολλές σελίδες  και οι περισσότερες αναφέρουν ότι εξυπηρετεί

 

"ψυχολογικούς" σκοπούς και ότι πάνω σε αυτόν τον σκοπό

 

οφείλεται η χρήση του και η επιτυχία  του. Είναι όμως ακριβώς

 

έτσι;