ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΘΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΘΑΚΗ

Η μεταστέγαση των Δικαστηρίων του Πειραιά, από το κτίριο της οδού Σκουζέ στο κτίριο των παλαιών καπναποθηκών «ΚΕΡΑΝΗΣ» επί της οδού Θηβών, αποφασίζεται και προωθείται παρά τις έντονες αντιδράσεις συναδέλφων, του ΕΒΕΠ,  δημοτικών παρατάξεων και  κατοίκων της πόλης του Πειραιά και νήσων.