Μύρινα Καλαϊτζή

Μύρινα Καλαϊτζή

Ένα από τα χαρακτηριστικά των δογμάτων μίσους και του λόγου τους, όπως και της απομόρφωσης και της αποχαύνωσης της σκέψης, κλίμα στο οποίο αυτά τα δόγματα ευδοκιμούν και το οποίο αναπαράγουν, είναι και το απόλυτο των ισχυρισμών.