Ιωάννα Σαββίδου

Ιωάννα Σαββίδου

Τρίτη, 01 Ιανουαρίου 2013 10:59

Μίλα σιγά

Στα βαθοϊσκιωτα εισέβαλε αυθαίρετα το φως,                                                                                          

Πάνω στο τελικό ύψος του ήλιου 

Για μια στιγμή εκεί,
 
Εκεί που κρύβονται ψυχές με την  ανάρμοστη
 
Για τους καιρούς, ευαισθησία και γαλήνη.