Τρύφων Μπεκετιάδης

Τρύφων Μπεκετιάδης

 

1)Bail –in: Λύση εσωτερική. Έχουμε όταν, λόγου χάρη, η Ευρωπαϊκή ένωση  προσφέρει κάποιους πόρους για επίλυση προβλήματος, όπως π.χ για τη διάσωση των τραπεζών μίας χώρας. Από εκεί και πέρα η χώρα αυτή θα πρέπει να διαχειριστεί την εθνική της κρίση, τόσο του δημόσιου χρέους όσο και των τραπεζών, με δικούς της πόρους.

Σελίδα 29 από 29