Είσοδος χρήστη   

Εγγραφή στο newsletter  

Επικοινωνία: stagona4u@gmail.com

Τρίτη, 07 Νοεμβρίου 2017 18:54

Και ο δήμος Πειραιά συνεργάζεται με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για την προσωρινή στέγαση προσφύγων στον Πειραιά

Συντάκτρια 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

unicrΥπάρχει ένα πρόγραμμα της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε για τους πρόσφυγες ( UNHCR ), όπου χρηματοδοτεί την προσωρινή στέγαση προσφύγων σε ενοικιαζόµενες κατοικίες. Αυτό το πρόγραμμα βασίζεται σε μία φιλοσοφία, ότι οι πρόσφυγες που διαμένουν σε προσφυγικά στρατόπεδα στην ουσία οδηγούνται σε δομή γκέτο, που οι αρνητικές συνέπειες είναι πολλές. Ενώ οι πρόσφυγες που ζουν σε διάφορες κατοικίες μέσα στην πόλη εντάσονται πιο φυσιολογικά στη ζωή αυτής κι αυτό είναι κάτι που βοηθάει στο να γίνονται ανθρωπινότερες οι σχέσεις ντόπιων και προσφύγων.

 

Το πρόγραμμα αυτό της Ύπατης Αρμοστείας, που αφορά την προσωρινή στέγαση σε κατοικίες εντός των ορίων των πόλεων προσφύγων που έχουν υποβάλλει αίτηση για άσυλο ξεκίνησε από τον Ιανουάριο του 2016 και υλοποιείται από διάφορες ΜΚΟ και από τους δήμους Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Λεβαδαίων, Ηρακλείου Κρήτης, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Νέας Φιλαδέλεφειας και Πειραιά. 

Στον ∆ήµο Πειραιά, η Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, συνεργαζόταν µέχρι σήµερα µε την ΜΚΟ PR.A.K.S.I.S., η οποία ενοικίαζε 56 διαµερίσµατα στα διοικητικά όρια αρµοδιότητας του δήμου, όπου φιλοξενούντο κατά προσέγγιση 350 άτοµα (αριθµός που µεταβάλλεται καθώς η φιλοξενία είναι προσωρινή και αλλάζουν οι φιλοξενούµενοι).

Από το καλοκαίρι που µας πέρασε, ξεκίνησε ένας κύκλος συζητήσεων µε την Ύπατη Αρµοστεία και την ΜΚΟ PR.A.K.S.I.S. και έχει διατυπωθεί η βούληση η διαχείριση των 56 αυτών διαµερισµάτων να αναληφθεί από τον ∆ήµο Πειραιά, µέσω της ΚΟ∆ΕΠ που κατέληξε σε συμφωνία. 

Από την μεριά του το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά κατά την τελευταία συνεδρίαση του (25-10-2017) ενέκρινε τη συνεργασία της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά (ΚΟΔΕΠ) µε την UNHCR για τη συνέχιση της υλοποίησης του προγράμματος Προσωρινής Στέγασης Προσφύγων σε ενοικιαζόμενες κατοικίες στα διοικητικά όρια του Δήμου, που μέχρι σήμερα υλοποιείται από την ΜΚΟ PR.A.K.S.I.S. και χρηματοδοτείται από την UNHCR. 

Το πρόγραµµα χρηµατοδοτεί:

1. Υπηρεσίες Στέγασης

Το µέγιστο (6 άτοµα/ διαµέρισµα µε ελάχιστες προϋποθέσεις που θέτει η Ύπατη (πχ. τετραγωνικά µέτρα, παροχές ύδρευσης /ηλεκτροδότησης/θέρµανσης, κλπ). Όλα τα διαµερίσµατα θα είναι εξοπλισµένα µε βασική επίπλωση και εξοπλισµό (κρεβάτια, τραπέζια, καρέκλες ,κλπ) καθώς και µε ηλεκτρικές συσκευές – οικοσκευές, κουζινικά, κλινοσκεπάσµατα, κλπ. Ο έλεγχος την καλής κατάστασης των διαµερισµάτων γίνεται από τους κοινωνικούς λειτουργούς. 

2. Σίτιση/είδη προσωπικής υγιεινής.

Η απόκτηση από τους ωφελούµενους ειδών διατροφής και προσωπικής υγιεινής/ ειδών πρώτης ανάγκης γίνεται µέσω κουπονιών ή προπληρωµένων καρτών τα οποία χορηγούνται ανά οικογένεια. Τα κουπόνια χρησιµοποιούνται σε τοπικά καταστήµατα/ super market που συµµετέχουν στο πρόγραµµα µετά από ανοικτή πρόσκληση.

3. Υπηρεσίες προς τους ωφελούµενους

 Κοινωνικός Επιστήµονας: υπεύθυνος για συνολική φιλοξενία των ωφελούµενων: υποδοχή, αναχώρηση, παροχή οδηγιών & πληροφοριών, ενηµέρωση για τις συνθήκες διαβίωσης, επίλυση προβληµάτων, συνοδεία ή µεσολάβηση σε οργανισµούς/ υπηρεσίες, τήρηση στοιχείων ωφελούµενων.

 ∆ιερµηνείς: διευκολύνουν την επικοινωνία των ωφελούµενων µε τους κοινωνικούς λειτουργούς

 Επόπτες: υπεύθυνοι για θέµατα σχετικά µε τη στέγαση και τα διαµερίσµατα

 Συνοδοί: υποστήριξη των κοινωνικών λειτουργών σε περίπτωση που οι ωφελούµενοι χρειάζεται να συνοδευτούν σε δηµόσια υπηρεσία, καθώς και από /προς τα σηµεία υποδοχής/ αναχώρησης.

 Ειδικές δοµές του ∆ήµου (µε ίδια µέσα) – Κοινωνικές Υπηρεσίες κλπ: υποστήριξη των ωφελούµενων σε οποιαδήποτε επιπρόσθετη ανάγκη: πχ. ρουχισµός, και υλική υποστήριξη, ιατρικές εξετάσεις-ιατρική βοήθεια, πρόσβαση σε φαρµακεία, ψυχολογική υποστήριξη, νοµική συνδροµή, δραστηριότητες αναψυχής και εκπαίδευσης για παιδιά, κλπ.

 Υπηρεσίες Υποδοχής-Αναχώρησης

 Μεταφορές: κάλυψη κόστους εισιτηρίων λεωφορείων και κοµίστρων ταξί για τους ωφελούµενους ενός της πόλης ή στην Αθήνα. Κάλυψή κόστους οδηγού µισθωµένου αυτοκινήτου για την κάλυψη των αναγκών µετακίνησης των ωφελούµενων και του προσωπικού του προγράµµατος.

4. ∆απάνες οργάνωσης των Γραφείων του προγράµµατος/ έργου Μίσθωση Γραφείων Υπολογιστές/ Εκτυπωτές/ Φωτοτυπικό Έπιπλα Γραφείου Είδη Γραφείου (χαρτικά, αναλώσιµα, κλπ) Λογαριασµοί Γραφείων – ∆ΕΚΟ ∆απάνες επικοινωνίας προσωπικού (λογαριασµοί για κινητά τηλέφωνα) ∆απάνες µεταφοράς προσωπικού ∆απάνες Αµοιβών Προσωπικού

5. ∆απάνες διαµερισµάτων φιλοξενίας ωφελούµενων.

Ενοίκια- εγγυήσεις µίσθωσης ∆ΕΚΟ διαµερισµάτων – κοινόχρηστα Επισκευές Έπιπλα – σταθερός εξοπλισµός – οικοσυσκευή Ξενοδοχειακός εξοπλισµός Προϊόντα καθαρισµού

6. ∆απάνες ωφελούµενων.

Μετακίνηση (εισιτήρια/ κόµιστρα ταξί) Σίτιση (περίπου 90 ευρώ / µήνα/ άτοµο) ∆απάνες προσωπικής φροντίδας/ είδη πρώτης ανάγκης ∆απάνες ad hoc αγαθών (πχ. φάρµακα, ρούχα) – δεν εγκρίνονται όλα – γίνεται έλεγχος από την Ύπατη- ∆απάνες ad hoc υπηρεσιών (πχ. ιατρική φροντίδα που δεν µπορεί να παρασχεθεί από τα δηµοτικά κέντρα υγείας – περίπου 10% των ωφελούµενων ∆ραστηριότητες έργου: • Πρόσληψη οµάδας έργου και διενέργεια προπαρασκευαστικών ενεργειών • ∆ηµιουργία διοικητικού/ εκτελεστικού µηχανισµού –διοίκηση, αρχεία, ανθρώπινο δυναµικό, κατάρτιση και εξέλιξη ικανοτήτων προσωπικού

7 • Εξοπλισµός των διαµερισµάτων • Σίτιση και παροχή ειδών πρώτης ανάγκης • Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών (διερµηνεία, κοινωνική υποστήριξη, ιατρική/νοµική συνδροµή, παραποµπή σε οργανισµούς/κρατικές υπηρεσίες, συνοδεία, κλπ) • ∆ραστηριότητες κινητοποίησης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας • Σύνδεση ωφελούµενων µε δηµοτικές /τοπικές υπηρεσίες για την παροχή υπηρεσιών υγείας, νοµικής βοήθειας, υποστήριξη παιδιών οικογένειας, κλπ • Συµµετοχή σε συναντήσεις συντονισµού που οργανώνονται από την ΥΑ1 • Εκθέσεις αναφοράς στην ΥΑ Πληρωµές Η ΥΑ χρηµατοδοτεί κατά 100% το έργο και καταβάλει ποσό που δεν ξεπερνά τον προϋπολογισµό του έργου, στη βάση εµβασµάτων. Η µεταφορά των πόρων είναι περιοδική βάσει των προγραµµατισµένων δράσεων που περιγράφονται στο Πλάνο Εργασιών του έργου / πλάνο δόσεων. Η πρώτη δόση καλύπτει χρηµατικές ανάγκες των προγραµµατισµένων δράσεων ενός επιπλέον µήνα για να διασφαλιστεί η ρευστότητα στο έργο. Η χρηµατοδότηση καταβάλλεται σε διακριτό τραπεζικό λογαριασµό του εταίρου κατά προτίµηση επιτοκίου. Καταβολή σε µετρητά, κάρτες ή κουπόνια προς τους ωφελούµενους Τέτοιου είδους πληρωµές καταβάλλονται από την ΥΑ όπως προβλέπονται στη σύµβαση (περιγραφή του έργου) και στον Π/Υ του έργου. Σε αυτή τη περίπτωση ο εταίρος εφαρµόζει σε συνεργασία µε την ΥΑ σύστηµα για τον εντοπισµό, καταγραφή και αναφορά συναλλαγών (αποδείξεις εντολών και παραλαβής της εκταµίευσης µετρητών)-σύστηµα παρακολούθησης των µεταφορών µετρητών/κουπονιών Αναθέσεις σε τρίτους ∆ιενεργούνται σύµφωνα µε τους κανόνες και διαδικασίες του εταίρου περί σύναψης δηµοσίων συµβάσεων οι οποίοι θα πρέπει να είναι συµβατοί µε αυτές της ΥΑ και της Νοµοθεσίας που διέπει τον προτεινόµενο φορέα (ΚΟ∆ΕΠ) Υποχρεώσεις του εταίρου Ο Εταίρος αναπτύσσει και διατηρεί σύστηµα διαδικασίας παρακολούθησης της υλοποίησης του έργου χρησιµοποιώντας προκαθορισµένους στόχους, αποτελέσµατα, δείκτες όπως περιγράφονται στα Παραρτήµατα και στο Πλάνο Εργασιών Έργου/ Πλάνο δράσεων της Σύµβασης. Επιλέξιµες δαπάνες είναι αυτές που διενεργούνται εντός της περιόδου υλοποίησης για την πραγµατοποίηση των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στη Σύµβαση και σύµφωνα µε τον Π/Υ του έργου. Οι δαπάνες που βαρύνουν το έργο πρέπει να είναι πραγµατικά καταβληθείσες και να τεκµηριώνονται µε πρωτότυπα λογιστικά έγγραφα που µπορούν να επαληθευθούν µέσω ελέγχου. 

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 08 Νοεμβρίου 2017 00:21

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση