Δευτέρα, 05 Ιουνίου 2023 18:11

Προτάσεις του Συνδυασμού "Κερατσίνι Δραπετσώνα - Αλλάζουμε" για τη βελτίωση του Περιβάλλοντος στην πόλη

Επιλέγουσα ή Συντάκτρια 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

alazumeΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του Συνδυασμού "Κερατσίνι Δραπετσώνα-Αλλάζουμε" με υποψήφιο Δήμαρχο τον Παντελή Καμά. Συνήθως όλοι αρκούνται σε μερικές αναρτήσεις και σε δικτυακές καμπάνιες για την Ημέρα του Περιβάλλοντος.

Ο Συνδυασμός Κερατσίνι- Δραπετσώνα ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ, θεωρεί ότι η ημέρα του Περιβάλλοντος, είναι μία καλή ευκαιρία ώστε να διατυπώσουμε τις Προτάσεις μας, για τη βελτίωση του Περιβάλλοντος στην πόλη μας.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΟΡΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η σημερινή πραγματικότητα επιβάλλει μία σειρά σύγχρονων προκλήσεων που ξεπερνούν κατά πολύ τα παραδοσιακά διλήμματα της πολιτικής. Πέρα από την πανδημία του κορονοϊού και τη διαχείριση της, που αν και αποτελεί έκτακτη συνθήκη έχει συνδεθεί με όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, η 4η Βιομηχανική Επανάσταση, η τεχνολογική πρόοδος, η Κλιματική Αλλαγή και η πρόκληση της ανάσχεσης της είναι επίσης ορισμένα κρίσιμης σημασίας ζητήματα που απασχολούν όλο και περισσότερο τις κοινωνίες στο σήμερα, οδηγώντας τα κράτη να προσαρμοστούν σε αυτά τα νέα δεδομένα. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν θα μπορούσε σε όλα αυτά τα επίπεδα να μην διαδραματίζει κομβικό ρόλο για την προστασία του πολίτη και την αναβάθμιση της τοπικής κοινωνίας.

Κομβικό ρόλο στη νέα αυτή εποχή πράσινης μετάβασης διαδραματίζει η έννοια της βιωσιμότητας ως προαπαιτούμενο για την οργάνωση των Δήμων και των Περιφερειών. Συνεπώς, οποιοδήποτε ολοκληρωμένο σχέδιο τοπικής αυτοδιοίκησης θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει τις έννοιες της περιβαλλοντικής και ενεργειακής αναβάθμισης.

Ο Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας, από τη συγκεκριμένη σκοπιά, δεν είναι απλά ακόμα ένας Δήμος στην ελληνική επικράτεια. Ίσως είναι ο Δήμος που θα πρέπει να αποτελεί τον πυρήνα των συζητήσεων που θέλουν μία βιώσιμη προοπτική, καθώς η κακομεταχείριση της περιοχής εδώ και δεκαετίες, με ρυπογόνες βιομηχανίες δίπλα στον οικιστικό ιστό και προβληματικό πολεοδομικό σχεδιασμό, επιβάλλει άμεσες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της πράσινης ανάπτυξης.

Ένα ολιστικό σχέδιο περιβαλλοντικής και ενεργειακής αναβάθμισης θα πρέπει να στοχεύει στην συνολική μείωση του περιβαλλοντικού και ενεργειακού αποτυπώματος της περιοχής, στα πρότυπα των διεθνών συμβάσεων και των εθνικών δεσμεύσεων για μείωση των ρύπων. Ένας τέτοιος στόχος υπηρετεί φυσικά και τον πολίτη:

1.      Βελτίωση της υγείας των πολιτών που ακόμα και σήμερα εκτίθενται στη ρυπογόνο ατμόσφαιρα της περιοχής, και σταδιακή βελτίωση στην ποιότητα ζωής τους.

2.      Καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, με φτηνή ενέργεια για όλους και εύκολη πρόσβαση σε εργαλεία ενεργειακής αναβάθμισης.

3.      Μείωση των λειτουργικών εξόδων του Δήμου και σημαντική εξοικονόμηση πόρων ανά κάτοικο, μετακυλίοντας τη σε ελαφρύνσεις ή δημοτικές παροχές.

Η υλοποίηση ενός τέτοιου φιλόδοξου σχεδίου, προϋποθέτει πολιτική βούληση και ένα σύνολο χρηματοδοτικών εργαλείων. Το σχέδιο περιλαμβάνει τα εξής 6+1 σημεία παρέμβασης:

1.      Ανάπλαση της Λιμενοβιομηχανικής ζώνης της Δραπετσώνας, και προτάσεις για όλες τις εμπλεκόμενες βιομηχανίες και τους χώρους της περιοχής (Λιπάσματα, COSCO, ΔΕΗ κλπ): Σκοπός είναι η ελαχιστοποίηση των βιομηχανικών ρύπων, των θορύβων και των πρόσθετων ρυπογόνων δραστηριοτήτων.

2.      Ανάπλαση της περιοχής του όρους Αιγάλεω μαζί με όμορους Δήμους, με δενδροφυτεύσεις και εξυγίανση του υπεδάφους, στο πλαίσιο μίας ολιστικής μελέτης που ίσως μπορεί να αξιοποιήσει για άρδευση τις τεράστιες ποσότητες νερού της Ψυττάλειας. Στόχος είναι η αντιστάθμιση των παραγόμενων ρύπων  με φυσικές καταβόθρες άνθρακα σε τοπικό επίπεδο και συνεπώς η βελτίωση του μικροκλίματος.

3.      Πολεοδομική ανάπλαση, κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο πλαίσιο της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και ενίσχυση των χώρων πρασίνου. Στόχος είναι αφενός να ενδυναμωθεί το στοιχείο της γειτονιάς στο Δήμο, να αντιμετωπιστεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα, να δημιουργηθούν δημόσιοι χώροι για τον πολίτη (πλατείες, πάρκα κλπ), σε ένα ήσυχο περιβάλλον, και αφετέρου η ανάπλαση με όρους βιωσιμότητας και περιβαλλοντικής αναβάθμισης, στοχεύοντας στην υγεία του πολίτη και στη βελτίωση του επιπέδου ζωής του.

4.      Ενεργειακή αναβάθμιση της περιοχής, τόσο σε επίπεδο δημοτικής δραστηριότητας, όσο και στο επίπεδο του πολίτη, σε μία προσπάθεια καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας. Προτεραιότητα του Δήμου μας στην αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και υποδομών (εξοικονόμηση πόρων ανά κάτοικο), και η ενίσχυση σε πολίτες για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών τους.

5.      Ενίσχυση πρωτοβουλιών στην παραγωγή ενέργειας, μέσω της δημιουργίας ενεργειακών κοινοτήτων με τη συμμετοχή πολιτών, και η προτροπή για οικιακή παραγωγή (φωτοβολταϊκά πάνελ), αξιοποιώντας χρηματοδοτικά εργαλεία. Στόχος είναι η σταδιακή στροφή της περιοχής στην πράσινη ενέργεια και η επίτευξη σχετικής ενεργειακής αυτονομίας του Δήμου.

6.      Αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων εντός του Δήμου, με πρωτοβουλίες ενίσχυσης της ανακύκλωσης, της διαλογής στην πηγή, της κομποστοποίησης για τη μείωση των οικιακών απορριμμάτων. Παράλληλα, χρειάζονται πιέσεις ως προς τη συνολική διαχείριση των απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας, ώστε η όποια μονάδα επεξεργασίας να μην συνεχίσει να επιβαρύνει την περιοχή μας.

7.      Εφαρμογές έξυπνης πόλης και ψηφιακός μετασχηματισμός, με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δήμου και τη μείωση των λειτουργικών εξόδων του, με οφέλη ανά κάτοικο.

Όλα τα παραπάνω μπορούν άμεσα ή έμμεσα να μειώσουν το περιβαλλοντικό και ενεργειακό αποτύπωμα του Δήμου, με εμφανή οφέλη για την κοινότητα. Λιγότεροι ρύποι, λιγότερο καυσαέριο, πιο καθαρός αέρας, λιγότεροι θόρυβοι, ενίσχυση χώρων πρασίνου, εξοικονόμηση πόρων με οφέλη ανά κάτοικο, καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, σταδιακή επίτευξη σχετικής ενεργειακής αυτονομίας.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

 

      ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΙΜΕΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ

 

Πρόταση για εκθεσιακό – συνεδριακό κέντρο

Για την βιομηχανική ζώνη, η πρόταση αφορά στη δημιουργία ενός κλιματικά ουδέτερου (μηδενικών ρύπων) εκθεσιακού κέντρου (του πρώτου στην περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου) στην συνολική έκταση των «λιπασμάτων». Τέτοιος χώρος, έτσι κι αλλιώς λείπει από την ευρύτερη περιοχή, καθώς ούτε ο γειτονικός Πειραιάς διαθέτει. Ένα εκθεσιακό κέντρο θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, ενώ θα αξιοποιήσει στο έπακρο την δυναμικότητα και την μοναδική θέση της περιοχής των λιπασμάτων, που αποτελεί το «παράθυρο» της πόλης στον Αργοσαρωνικό. Με βιοκλιματικές εγκαταστάσεις μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, εναρμονισμένες με την πιο σύγχρονη ευρωπαϊκή νομοθεσία, τα Λιπάσματα θα αποτελούν πρότυπο αλλαγής και βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής. Στις εγκαταστάσεις τους θα περιλαμβάνονται επιπλέον ξενοδοχειακοί χώροι, πλήρως εναρμονισμένοι με το περιβάλλον, για την φιλοξενία επισκεπτών και την υποστήριξη του εκθεσιακού κέντρου αλλά και κέντρα νεοφυούς επιχειρηματικότητας για όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην περιβαλλοντική καινοτομία. Θα υπάρχουν σαφώς προκαθορισμένοι χώροι πρασίνου, γήπεδα και ανοιχτοί χώροι άθλησης για να δώσουν πραγματική ανάσα στην πόλη. Η πρόταση περιέχει την αξιοποίηση των διατηρητέων κτισμάτων με αρχιτεκτονική και ιστορική αξία, καθώς και ανάδειξη των αρχαιολογικών ευρημάτων και της ιστορικής και πολιτισμικής κληρονομιάς της περιοχής, όπως με την ανάδειξη του ταφικού Μνημείου του Θεμιστοκλή.

        ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΡΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ

Το όρος Αιγάλεω χαρακτηρίστηκε ως τόπος χρήζων ειδικής προστασίας, λόγω φυσικού κάλλους, με την αριθ.25638/1969 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ669/τ.Β/ 30.11.1968 & ΦΕΚ236/τ.Β/04.04.1969). Στη συνέχεια, τέθηκε σε καθεστώς προστασίας με το άρθρο 21 του Ν.2742/99 (ΦΕΚ207/Α/7.10.1999), με το οποίο καθορίστηκαν τα όρια των ζωνών προστασίας του, οι χρήσεις και όροι δόμησης σε αυτές. Στο όρος Αιγάλεω προτείνεται ολιστική μελέτη που θα συμπεριλαμβάνει την εξυγίανση του υπεδάφους από τοξικά μέταλλα και ραδιενεργά στοιχεία (όπως του φωσφογύψου που βρίσκεται στο όρος Αιγάλεω και στο υπέδαφος των «λιπασμάτων» Δραπετσώνας λόγω παράνομων εναποθέσεων από παλαιότερες δραστηριότητες).

Απαιτείται επίσης, σημαντική περιβαλλοντική αντιστάθμιση με δενδροφυτεύσεις και χώρων πρασίνου. Παράλληλα, με την ανάπλαση του όρους Αιγάλεω, οι δράσεις αυτές θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, ενώ είναι δεδομένο ότι θα βελτιωθεί το μικροκλίμα και η ποιότητα της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος της περιοχής. Η δράση αυτή καθίσταται ακόμη πιο χρήσιμη αν αναλογιστεί κανείς τις τεράστιες ποσότητες νερού που εκβάλλονται αναξιοποίητες στην θάλασσα από την μονάδα επεξεργασίας της Ψυττάλειας. Το νερό αυτό μπορεί κάλλιστα να αξιοποιηθεί για την άρδευση μελλοντικών χώρων πρασίνου, καθιστώντας την πρόταση ολοκληρωμένη, περιβαλλοντικά βιώσιμη και πρωτοποριακή, ως προς τις υπάρχουσες τάσεις επαναχρησιμοποίησης και περιβαλλοντικής στρατηγικής. Επιπλέον, ο παλιός χώρος της ΔΕΗ, 40 στρεμμάτων, δίπλα από τις εγκαταστάσεις της Cosco, ο οποίος χαρακτηρίστηκε κατοικία στο νέο πολεοδομικό σχέδιο, αντί για χώρος πρασίνου, προτείνουμε να αποδοθεί στον Δήμο και στους κατοίκους τους και να αποτελέσει στο πλαίσιο της ανάπλασης που προτείνουμε έναν αμιγή χώρο πολιτισμού, με μουσείο ιστορίας εθνικής αντίστασης.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Στο πλαίσιο της συνολικής πρότασης ανάπλασης, προτείνεται ο Δήμος να συστήσει μία ενεργειακή κοινότητα, η οποία θα αναλάβει να προχωρήσει στην παραγωγή καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας. Μέρος αυτής θα καλύπτει τις ανάγκες των δημοτικών καταναλώσεων, συνεισφέροντας στο όραμα της κλιματικής ουδετερότητας. Το μεγαλύτερο όμως μέρος της καθαρής ενέργειας που θα παράγεται, θα διαμοιράζεται δωρεάν στους ενεργειακά φτωχούς πολίτες της, που το έχουν περισσότερο ανάγκη.

      ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Οι δρόμοι της γειτονιάς

Το Κερατσίνι και η Δραπετσώνα, όπως και κάθε πόλη, αποτελούν τόπο ζωής και συνεπώς οφείλουν να έχουν κάποιες στοιχειώδεις ποιότητες περιβάλλοντος. Σε κάθε γειτονιά πρέπει να αναπτύσσονται ανθρώπινες συνθήκες ζωής και οι δρόμοι να είναι τόπος παραμονής και παιχνιδιού. Στους δρόμους γειτονιάς το αυτοκίνητο εισέρχεται με μικρή ταχύτητα και μόνο για να σταθμεύσει. Οι θέσεις στάθμευσης χωροθετούνται πιο ελεύθερα και αποτελούν εμπόδια για την ευθεία και άρα ταχεία κίνηση των αυτοκινήτων. Με τον ίδιο τρόπο χωροθετούνται και οι χώροι παιχνιδιού και πρασίνου. Βέβαια , για να υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στις διάφορες χρήσεις του δρόμου, χρησιμοποιούνται διαφορετικά υλικά επίστρωσης. Ο επιφανειακός τάπητας αποκτά υφή και σύνθεση χρωμάτων πιο φιλικές στον πεζό σε σχέση με τη μονοτονία της ασφάλτου.

Προστασία του δρόμου από μεγάλη κυκλοφοριακή ροή

Όταν ο στόχος είναι η προστασία μιας γειτονιάς χρησιμοποιούνται ορισμένοι περιμετρικοί δρόμοι, οι οποίοι αναβαθμίζονται κυκλοφοριακά και προσελκύουν τα αυτοκίνητα, που πριν διέρχονταν διαμπερώς από τη γειτονιά. Αυτή είναι η λογική του δακτυλίου, ο οποίος είναι συνήθως πολυγωνικής χάραξης και περιβάλλει μια πολεοδομική ενότητα και την προστατεύει. Υπάρχουν δύο προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για να είναι αποτελεσματικός ο δακτύλιος: α) το αυτοκίνητο να κινείται ταχύτερα στο δακτύλιο σε σχέση με τους δρόμους που βρίσκονται στο εσωτερικό της περιοχής που περιβάλλει, και β) τα κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά κατά μήκος του δακτυλίου να παραμένουν σταθερά. Ο δακτύλιος πρέπει να έχει σταθερά γεωμετρικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά. Η δεύτερη μέθοδος είναι η διαμόρφωση των δρόμων γειτονιάς, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μειώνονται υποχρεωτικά οι ταχύτητες διέλευσης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, είτε με τη διαπλάτυνση των πεζοδρομίων στην είσοδο του δρόμου ή και σε όλο το μήκος του, είτε με τεθλασμένη χάραξη των κρασπέδων, ώστε ο διάδρομος κυκλοφορίας των οχημάτων να μην είναι ευθύγραμμος. Επιπλέον, υιοθετούνται πολιτικές μετατροπής του οδικού δικτύου γειτονιάς σε ένα λαβύρινθο, μέσω μονοδρομήσεων.

(υπάρχουν και συγκεκριμένες προτάσεις για δημιουργία δακτυλίων)

Ενίσχυση δημόσιας συγκοινωνίας

Σήμερα, στόχος κάθε πόλης είναι οι μεταφορές να έχουν ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Οι μεταφορές λοιπόν πρέπει να στηρίζονται στη δημόσια συγκοινωνία, το ποδήλατο, το περπάτημα και τους φιλικούς στο περιβάλλον τρόπους. Τα υπόλοιπα μέσα πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά, εκεί όπου τα πρώτα υστερούν, όπως για παράδειγμα στα προάστια.

Ένα Βιώσιμο Σύστημα Συνδυασμένων Μετακινήσεων χαρακτηρίζεται από εντατικότερη χρήση των μέσων των φιλικών στο περιβάλλον και ιδίως όσων καταναλώνουν λίγη ή καθόλου ενέργεια, όπως το ποδήλατο, προώθηση νέων τεχνολογιών με έμφαση στην τηλεματική, που είναι απαραίτητη για να μπορούν να εκτελούν συνδυασμένες μετακινήσεις, βελτίωση των συνθηκών για το περπάτημα και γενικότερα της αισθητικής της πόλης, προώθηση υψηλής ποιότητας δικτύων δημόσιας συγκοινωνίας, δημιουργία εύκολα προσπελάσιμων σταθμών μετεπιβίβασης από το ιδιωτικό αυτοκίνητο στη δημόσια συγκοινωνία και εφαρμογή πολεοδομικών πολιτικών ως προς την πυκνότητα και ως προς την κατανομή των χρήσεων γης, έτσι ώστε να διευκολύνεται η χρήση της δημόσιας συγκοινωνίας και των φιλικών προς το περιβάλλον μέσων. Συνεπώς, χρειάζονται ορισμένες παρεμβάσεις, έτσι ώστε η δημόσια συγκοινωνία να γίνει πιο ελκυστική στους κατοίκους.

Ο ΟΑΣΑ οφείλει να αναδιαρθρώσει το λεωφορειακό δίκτυο, μετά από συνεργασία με τους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Β’ Πειραιά, και με βάση νέα αρχιτεκτονική για την πλήρη εκμετάλλευση του δικτύου μέσων σταθερής τροχιάς και του αυξημένου αριθμού διαθέσιμων λεωφορείων. Προτείνεται η χωροθέτηση των στάσεων λεωφορείων σε ικανοποιητική απόσταση μεταξύ τους, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται αύξηση της λειτουργικής ταχύτητας. Επιπρόσθετα, οι στάσεις θα πρέπει να έχουν υπόστεγο με αναρτημένο πίνακα δρομολογίων και καλό φωτισμό τις νυχτερινές ώρες, έτσι ώστε να προσφέρουν ασφαλή παραμονή στους επιβάτες.

Επιπλέον, o ρόλος της δημοτικής συγκοινωνίας δεν θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικός έναντι των υπόλοιπων μέσων μαζικής μεταφοράς, αλλά συμπληρωματικός. Με τις γραμμές της δημοτικής συγκοινωνίας θα πρέπει να εξυπηρετείται η μετακίνηση των κατοίκων από τους σταθμούς των ΜΜΜ στις γειτονιές του δήμου, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο τη χρήση του αυτοκινήτου. Προτείνεται λοιπόν η πύκνωση των γραμμών της δημοτικής συγκοινωνίας. Τα δρομολόγια είναι σχετικά αραιά, αφού πραγματοποιούνται ανά μισή ώρα. Προτείνεται η πραγματοποίηση των δρομολογίων ανά είκοσι λεπτά, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Τέλος, κρίνεται σκόπιμο να ασκηθούν όλες οι δυνατές πολιτικές από τη μεριά του δήμου έτσι ώστε να προγραμματιστούν το συντομότερο δυνατόν οι εργασίες που σχετίζονται με την κατασκευή σταθμού ΜΕΤΡΟ στο Κερατσίνι, καθώς και γραμμής ΤΡΑΜ που να συνδέει την περιοχή με το Πέραμα.

Χρήση του ποδηλάτου & κίνηση των πεζών

Το ποδήλατο αποτελεί ένα ήπιο μηχανικό μέσο μετακίνησης, φιλικό στο περιβάλλον και ταυτόχρονα οικονομικό. Επιπρόσθετα, αποτελεί έναν πολύ καλό τρόπο άσκησης για όλες τις ηλικίες. Η παρουσία του ποδηλάτου στην πόλη, όχι μόνο σαν τρόπος παιχνιδιού, αλλά και σαν μέσο μετακίνησης αποτελεί σημαντικό σημάδι πολιτισμού. Αντίθετα, η απουσία του συνιστά ένα δείγμα πολιτιστικής παρακμής.

Δύο είναι τα βασικότερα κίνητρα για την ενίσχυση της χρήσης του ποδηλάτου:

ü  Η εξασφάλιση συνθηκών κίνησης χωρίς κινδύνους.

ü  Η ένταξη και του ποδηλάτου σε ένα συνολικό σύστημα συνδυασμένων μετακινήσεων στην πόλη.

Το ποδήλατο μπορεί να κινείται ταυτόχρονα με το αυτοκίνητο μόνο σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, εκεί όπου οι ταχύτητες κίνησης είναι αρκετά χαμηλές. Σε δρόμους που εξυπηρετούν μεγαλύτερες κυκλοφοριακές ροές, το ποδήλατο πρέπει να κινείται προστατευμένα σε δική του λωρίδα. Το ποδήλατο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για μετακινήσεις μικρού και μέσου μήκους, και ιδιαίτερα για μετακινήσεις μεταξύ του κέντρου και των ισχυρών πόλων έλξης, όπως είναι τα σχολεία, οι αθλητικές εγκαταστάσεις και τα πάρκα.

Ο μεγαλύτερος στόχος για τη βιωσιμότητα μιας πόλης είναι η πλειονότητα των μετακινήσεων να πραγματοποιούνται με τα πόδια. Το περπάτημα αποτελεί έναν από τους καλύτερους τρόπους άσκησης για όλες τις ηλικίες, είναι προϋπόθεση υγείας, δίνει ελευθερία και ανεξαρτησία στις μετακινήσεις και έχει μηδενικό κόστος. Η πόλη πρέπει να είναι προσπελάσιμη από όλους. Οφείλει να παρέχει τις κατάλληλες συνθήκες για περπάτημα στους κατοίκους της, τους επισκέπτες, τα παιδιά και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Σε αντίθεση με τους χρήστες του αυτοκινήτου, οι οποίοι δεν έρχονται σε άμεση επαφή με το χώρο, οι πεζοί ζουν το περιβάλλον της διαδρομής. Ο σχεδιασμός της κίνησης του πεζού δεν περιορίζεται μόνο στη διασφάλιση ενός ελεύθερου διαδρόμου κίνησης, αλλά ταυτίζεται με την κατασκευή ενός κατάλληλου χώρου, μέσω της επιλογής κατάλληλων υλικών και συνοδευτικού εξοπλισμού, όπως καθιστικά, στέγαστρα, φωτιστικά και πράσινο.

Προτείνεται η δημιουργία ενός δικτύου πεζοδρόμων (πράσινη διαδρομή) σε διάφορα σημεία του δήμου. Η επιλογή των αξόνων που θα πεζοδρομηθούν έγινε λαμβάνοντας υπόψη τις χρήσεις γης που εξυπηρετούν (αθλητικές εγκαταστάσεις, σχολεία, χώροι πρασίνου κτλ.). Κύριος στόχος της δημιουργίας πεζοδρόμων είναι η προστασία των κέντρων από τις συνεχείς ροές αυτοκινήτων και η αισθητική βελτίωση των περιοχών. Ιδιαίτερα για τους μαθητές του δήμου, θα ήταν ιδανικό να μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο με το ποδήλατο ή περπατώντας, αποφεύγοντας τη χρήση των υπόλοιπων μέσων μετακίνησης. Με τον τρόπο αυτό, η διαδρομή από και προς το σχολείο θα μετατρεπόταν σε έναν ευχάριστο περίπατο, μια ευκαιρία για βόλτα και θα αποτελούσε σίγουρα ένα ενεργό κομμάτι της ημέρας τους.

Επιπρόσθετα, είναι επιτακτική η ανάγκη για βελτίωση των πεζοδρομίων στους υπόλοιπους οδικούς άξονες του δήμου. Σήμερα τα πεζοδρόμια είναι αρκετά στενά και παρουσιάζουν αρκετά φυσικά (δέντρα) και τεχνητά (μηχανές) εμπόδια, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα πεζοδρόμια είναι ανύπαρκτα. Χρειάζεται η ανακατασκευή και δημιουργία πεζοδρομίων σε όλη την έκταση του δήμου. Ταυτόχρονα, μπορεί να βελτιωθεί αισθητικά η εικόνα των δρόμων με τη φύτευση δέντρων και παρτεριών στα πεζοδρόμια, όπου αυτό είναι δυνατό.

Όπως προαναφέρθηκε, το ποδήλατο είναι ένα ήπιο μέσο μετακίνησης , το οποίο καταναλώνει τόσο κατά την κίνησή του, όσο και κατά τη στάθμευσή του ελάχιστο χώρο. Σε όλη την έκταση του Δήμου, τα πλάτη των δρόμων είναι πολύ μικρά και συνεπώς δεν ήταν δυνατή η κατασκευή ποδηλατοδρόμου. Ύστερα από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που προτείνονται, οι ποδηλάτες θα έχουν τη δυνατότητα να κινούνται στο δίκτυο πεζοδρόμων, που αναφέρεται παραπάνω. Επιπλέον, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής είναι ελκυστικά για τους ποδηλάτες, καθώς δεν παρουσιάζονται μεγάλες υψομετρικές διαφορές.

                                                                             ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ

Η αναγέννηση και αναζωογόνηση του Πρασίνου μέσα στον Οικιστικό Ιστό.

 Μπορούμε να πετύχουμε το Κεντρικό μας σύνθημα : 1 Δέντρο για κάθε κάτοικο αυτής της πόλης

Δεσμευόμαστε για :

-          Συστηματική συντήρηση του Πρασίνου, στα πάρκα και στις Πλατείες της όλης

-          Αναζωογόνηση του Πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους και Πλατείες , όπου έχει ήδη παρακμάσει

-          Να αποκτήσουν χρώμα οι Κεντρικές οδοί της πόλης και οι Εμπορικοί Δρόμοι

-          Να δημιουργηθούν πάρκα τσέπης, με πράσινο, σε γειτονιές.

-          Ένα ευρύ  πρόγραμμα απαλλοτριώσεων  οικοπέδων, ώστε να μεγαλώσουμε το Δημόσιο Χώρο και να αναπτύξουμε το πράσινο στην πόλη μας

 

-          ΠΟΛΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

-           

-          Καθαριότητα- Ανακύκλωση : Η  συστηματική καθαριότητα της πόλης και ο οδοκαθαρισμός είναι βασική προτεραιότητα της Δημοτικής μας Πολιτικής. Είναι αναγκαίος ο επανασχεδιασμός της πολιτικής μας σε αυτό τον τομέα, ώστε η πόλη να αποκτήσει μία Ευρωπαϊκή όψη.

-          Δεσμευόμαστε για :

-          - Ανακύκλωση στην Πηγή, του Μεγαλύτερου Όγκου των απορριμμάτων. Θα το πετύχουμε με οργανωμένες εκστρατείες, ενημέρωσης και την παροχή κινήτρων στους πολίτες.

-          -  Συστηματικό κλάδεμα των δέντρων και κομποστοποίησή τους. Έτσι θα μειώσουμε κατά 50% το κόστος που καταβάλλουμε στον ΕΣΔΝΑ, για τα απορρίμματα, θα απελευθερώσουμε πόρους για το Πράσινο και την καθαριότητα

-          - Συστηματικό καθαρισμό των κάδων, ώστε να μην υπάρχει δυσοσμία.

-          - Οδοκαθαρισμός στις Κεντρικές Οδούς, και στα Πάρκα και τις Πλατείες της πόλης καθόλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο προεκλογικά

-          - Επένδυση σε νέες τεχνολογίες, για τον οδοκαθαρισμό και την συλλογή των απορριμμάτων

        - Μείωση των Δημοτικών Τελών. 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 01 Ιουλίου 2023 22:01

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση