Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2023 18:49

Πως θα αντιδράσει ο δήμος για το ότι στη νέα περιβαλλοντική νομοθεσία υπάρχει άρθρο που προβλέπει Χώρο Ταφής Απορριμμάτων στο Σχιστό;

Επιλέγουσα ή Συντάκτρια 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
sxisto3Διάταξη του πολυνομοσχεδίου- του ΥΠΕΝ, το οποίο θα συζητηθεί σε επιτροπή της βουλής, αφήνει περιθώρια για επέκταση των σταθμών απορριμμάτων στο Σχιστό... και όχι μόνο! Μήπως οι ειδικοί του δήμου, η δημοτική αρχή, οι δημοτικοί σύμβουλοι πρέπει να το μελετήσουν και να  ενημερώσουν τους δημότες!
Άρθρο 256 
Ζώνες προστασίας του Όρους Αιγάλεω – Τροποποίηση άρθρου 21 ν. 2742/1999 
1. Η υποπερ. η) της περ. 6 της παρ. ΙΙ του άρθρου 21 του ν. 2742/1999 (Α΄ 207), περί εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, αντικαθίσταται ως εξής:
 «η. Οι απαραίτητες εγκαταστάσεις για τη διαχείριση, επεξεργασία, μεταφόρτωση και ανακύκλωση στερεών αποβλήτων, εξαιρουμένης της διάθεσης, εφόσον προβλέπονται στο εκάστοτε ισχύον Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, και αφορούν στις παρακάτω περιπτώσεις: 
 α) συνορεύουν με τη Ζώνη Ε3 που είναι περιοχή εγκαταστάσεων Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και κτηνιατρείου, 
β) βρίσκονται εντός της Ζώνης Α’ και καταλαμβάνουν κατά μέγιστο έκταση, μηδέν κόμμα τρία τοις εκατό (0,3%), της συνολικής έκτασης της Ζώνης Α’, 
γ) βρίσκονται εντός της Ζώνης Δ’ και καταλαμβάνουν κατά μέγιστο έκταση, ένα τοις εκατό (1%), της συνολικής έκτασης της Ζώνης Δ’, 
δ) βρίσκονται εντός της Ζώνης Β’ στον υπό στοιχεία (Κ1,Κ2,……Κ10 Κ33,Κ34,Κ35,Κ1) χώρο του συνημμένου τοπογραφικού διαγράμματος του Παραρτήματος VI. 
 
 Στις εγκαταστάσεις αυτές περιλαμβάνονται και οι απαραίτητοι χώροι στάθμευσης, συντήρησης και εξυπηρέτησης οχημάτων και εξοπλισμού, χωρίς περιορισμό είδους και βάρους, καθώς και τα λοιπά συνοδά τους έργα. 
Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις δύναται να καταλαμβάνουν και τμήμα της Ζώνης Ε3. Ως την έναρξη λειτουργίας των ανωτέρω εγκαταστάσεων διαχείρισης, επεξεργασίας, μεταφόρτωσης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων, ο οικείος Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες για τη λειτουργία του πρώην Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων Σχιστού, ως περιβαλλοντικού πάρκου, το οποίο είναι διαθέσιμο στο κοινό, και, για όσο χρονικό διάστημα λειτουργούν οι εγκαταστάσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων, υπέχει υποχρέωση συντήρησης του περιβαλλοντικού πάρκου. 
Για τους όρους δόμησης εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας για την εκτός σχεδίου δόμηση, χωρίς περαιτέρω ειδικούς περιορισμούς. 
 
2. Στην υποπερ. α) της περ. 2 της παρ. IV του άρθρου 21 του ν. 2742/1999, προστίθεται δεύτερο και τρίτο εδάφιο και διαμορφώνεται ως εξής: 
«α. Ζώνη Ε: 329 Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, ανακύκλωσης και επεξεργασίας απορριμμάτων, μέσα στην οποία επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τις χρήσεις αυτές. 
Στο πλαίσιο εκτέλεσης έργων για την περιβαλλοντική αποκατάσταση τμημάτων της Ζώνης Ε, επιτρέπεται να υλοποιούνται και έργα εγκατάστασης σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για κάλυψη αποκλειστικά ενεργειακών αναγκών του οικείου Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 14Β του ν. 3468/2006 (Α΄129). 
Αν η εγκατάσταση γίνεται σε δασικές εκτάσεις είναι απαραίτητη η προηγούμενη έγκριση επέμβασης για τη χρήση αυτή, σύμφωνα με τον ν. 998/1979.». βουλή 
Πατώντας  ΕΔΩ  θα εμφανιστεί ολόκληρο το άρθρο όπως αναρτήθηκε από τον Νίκο Χάνο στο μπλογκ Δραπετσίνι.
Σ.Δ. Η φωτό είναι του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Β.Δ, τομέα νομού Θεσσαλονίκης. Δεν κατάφερα να βρω από πότε λειτουργεί και πόσο βάρος έχουν οι ποσότητες που δέχεται, παρά μόνο ότι σχεδιάστηκε για να δέχεται το 60% των απορριμμάτων του νομού. 
Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2023 19:23

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση