Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2020 17:51

Κι άλλο νερό της Περιφέρειας στ'αυλάκι για το πότισμα της ΜΕ Απορριμμάτων στο Σχιστό Κερατσινίου

Συντάκτης 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

skupidia1Όποιος παρακολουθεί τις ενέργειες για τη ολοκλήρωση των έργων σχετικά με τη διαχείριση των στερέων αποβλήτων στην Αττική που προωθεί η Περιφέρεια Αττικής, η νέα είδηση είναι η απόφαση που πήρε ο ΕΔΣΝΑ*. Στην τελευταία συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής** του ΕΔΣΝΑ αποφασίστηκε η υποβολή φακέλων για την ένταξη στις ΣΔΙΤ*** των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων  Πειραιώς και Φυλής, με αντικείμενο τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία τους.

 Δεν γνωρίζω αν υπάρχει έστω και ένας που όταν διαβάζει ΜΕΑ Πειραιώς, το μυαλό του πηγαίνει σε άλλο μέρος εκτός από το Σχιστό Κερατσινίου. Το δικό μας πάντως το μυαλό ντουγρού στο Σχιστό πήγε. Αυτό λοιπόν που μάθαμε, σίγουρα είναι μία κακή είδηση για τους κατοίκους του δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας. Μία επιλογή που γίνεται ακόμα πιο κακή εξ αιτίας του γεγονότος ότι το σχέδιο της Περιφέρειας προβλέπει για όλη την Αττική δυόμισι ΜΕΑ (η μισή προβλέπεται στο Γραμματικό).   

Τα βασικά σημεία αυτής της συνεδρίασης : Αριθμός Απόφασης: 466/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υποβολή φακέλου πρότασης στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, για την αξιολόγηση και υπαγωγή του έργου με τίτλο: «Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (Μ.Ε.Α.) για τις ανάγκες των Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων», στις διατάξεις του ν. 3389/2005, περί Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΦΕΚ Α' 232/22-9- 2005).

Στην Αθήνα και στα γραφεία του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Ν. Αττικής, Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, σήμερα την 29η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.,
...
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Αποδέχεται την εισήγηση του Προέδρου. 2. Αποδέχεται την εισήγηση της Δ/νσης Ανακύκλωσης. 3. Αποφασίζει:
(α) την υλοποίηση του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (Μ.Ε.Α.) για τις ανάγκες των Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων», με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ν. 3389/2005) κατά την υποβληθείσα πρόταση.                      

 (β) την εξουσιοδότηση του Προέδρου του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.: - να υποβάλει προς τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, φάκελο πρότασης για ένταξη στον Κατάλογο Προτεινομένων Συμπράξεων (άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3389/2005) του ως άνω έργου... 

κι ένα ειδικό σημείο

(γ) Το αντικείμενο της προτεινόμενης Σύμπραξης συνίσταται στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων του θέματος, για τις ανάγκες των Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων και μέρος των Δήμων του Νότιου Τομέα Αθηνών, με σκοπό την πλήρωση των περιβαλλοντικών στόχων που έχουν τεθεί από την εθνική νομοθεσία και τις κοινοτικές οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση στερεών αστικών αποβλήτων. 

Την εποχή που φαινόταν ότι η Δημ.Αρχή Κερατσινίου Δραπετσώνας συζητούσε την ιδέα για την δημιουργία ΜΕΑ στο Σχιστό, μία από τις πεντέξι καλές προϋποθέσεις που έβαζε ήταν πως αυτός ο σταθμός απορριμμάτων θα ήταν ένας από τους 6 που θα φτιαχνόντουσαν και θα λειτουργούσαν στην Αττική και θα δεχόταν τα απορρίμματα μόνο από τους δήμους του Πειραιά και των Νήσων. Η τωρινή απόφαση του ΕΔΣΝΑ αυτό που λέει καθαρά είναι πως ο ΜΕΑ Σχιστού θα είναι ένας από τους δυο της Αττικής και θα δέχεται και τα απορρίμματα μέρους των Δήμων του Νοτίου Τομέα Αθηνών. Τι να συζητήσεις λοιπόν, μετά από μια τέτοια εντελώς επιθετική για την περιοχή μας απόφαση;

Το μόνο που μας απομένει είναι η οργάνωση ενός αγώνα που θα έχει στόχο να μη γίνει αυτή η συγκεκριμένη ΜΕΑ στο Σχιστό. Και το βάρος σ'αυτήν την πολύ δύσκολη εποχή πέφτει σε όλες τις δημοτικές παρατάξεις, στους συλλόγους, στις κινήσεις και στις οργανώσεις που ασχολούνται με τα κοινά της πόλης.

Αυτές, αν δεν πλησιάσουν από κοινού συστηματικά κι οργανωμένα τον κόσμο και μέσα από συζητήσεις δεν τον πείσουν για το νόημα της άρνησης του σχεδίου της Περιφέρειας, τότε θα κατσικωθεί στην πόλη μας μια ΜΕΑ από την οποία κανένα καλό δεν πρόκειται να δει.

Κι ο στόχος του διαλόγου των φορέων με τον κόσμο, αν δεν είναι η δημιουργία επιτροπών αγώνα στις γειτονιές, έτοιμες να συμμετέχουν στις μάχες που θα δώσει η πόλη τότε ένα είναι το σίγουρο, ο σταθμός θα γίνει. Σε τέτοιες συγκρούσεις καλό είναι να θυμόμαστε διάφορα συμβάντα από την ιστορία, ο καθένας τα δικά του, που αυτό που μας διδάσκουν είναι ότι ως ένα μικρό βαθμό, για να λέμε όλη την αλήθεια, το αν θα γίνει ή όχι κάτι που αποφάσισαν οι κρατούντες το μαχαίρι και το πεπόνι σε μία φάση, εξαρτάται και από αυτούς που θα υποστούν τις συνέπειες ενός έργου, μιας πολιτικής απόφασης. Αν αυτοί είναι αποφασισμένοι και ενωμένοι και δώσουν μαχόμενοι ότι καλύτερο έχουν φτιάχνοντας εκείνες τις ευφυείς κινήσεις που θα αναγκάσουν τον ισχυρό να υποχωρήσει, τότε ένα είναι βέβαιο, η δράσης τους αυτή θα τους κάνει καλύτερους ανθρώπους με ισχυρούς δεσμούς ανάμεσά τους και τον κόσμο τους πιο βιώσιμο. 

Εδώ  η απόφαση του ΕΔΣΝΑ 

Έτοιμοι οι φάκελοι για το νέο υπερεργοστάσιο στη Φυλή και το εργοστάσιο στο Σχιστό , η ανακοίνωση του Δυτικού Μετώπου, μία κίνηση που ασχολείται συστηματικά με το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. 

 * ΕΔΣΝΑ: Ειδικός Διαβαδμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής - ένα όργανο που έχει ως μέλη την Περιφέρεια Αττικής και τους 66 Δήμους και ο σκοπός του Συνδέσμου είναι η προσωρινή αποθήκευση, η επεξεργασία, η μεταφόρτωση, η ανακύκλωση και η εν γένει αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων, η λειτουργία σχετικών εγκαταστάσεων, η κατασκευή μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και η αποκατάσταση υφισταμένων χώρων εναπόθεσης (ΧΑΔΑ) εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής). Στον ΕΔΣΝΑ συμμετέχει κατά 40% η Περιφέρεια Αττικής και κατά 60% οι 66 δήμοι μέσω της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ)

** Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής: 1. Κόκκαλης Βασίλειος, Πρόεδρος, Αντιπεριφερειάρχης Αττικής, ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Κόκκαλης Βασίλειος, Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, Αντιπεριφερειάρχης Αττικής. 2. Χιωτάκης Νικόλαος, Αντιπρόεδρος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Κηφισιάς. 3. Παππούς Χρήστος, Τακτικό μέλος Ε.Ε., Δήμαρχος Φυλής. 4. Μπουραΐμης Δημήτρης, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Φυλής. 5. Σμέρνος Ιωάννης, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Περ. Σύμβουλος Αν. Αττικής. 6. Μπουρνούς Ευάγγελος, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δήμαρχος Ραφήνας. 7. Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Αττικής. 8. Σωφρόνης Γεώργιος, Αναπληρωματικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Σαρωνικού (αναπληρώνει τον κ. Παππού Χρήστο, Δήμαρχος Φυλής).
 *** Αναλυτικότερα για τις ΣΔΙΤ  εδώ  

Η φωτό του άρθρου είναι η ΜΕΑ Ηπείρου

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 03 Νοεμβρίου 2020 04:28
Λάκης Ιγνατιάδης

Ραβδοσκοπία ατζαμή

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση